Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (855)  
Remiss: Presentation och tolkningsstöd för laboratorieresultat
SLS skickar ut en remiss från Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK) till medlemsföreningar och sektioner för synpunkter. SKFF har arbetat fram ett förslag på nationella rekommendationer för postanalys, dvs. de steg i analyskedjan som sker efter analyssteget och inkluderar bl.a. hur laboratorieresultat visas för beställare, hantering av s.k. larmvärden och tolkningsstöd. Förslaget har utarbetats av styrelsen för SFKK och syftar till att öka nyttan av kliniskt kemiskt laborerande för patientens bästa. Remissvar senast tisdagen 11 maj 2021.
 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2021-04-23 av Åsa Gylfe  


2024-03-05 15:08
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman