Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (870)  
Folkhälsomyndigheten söker Sakkunniga läkare
Är du specialistläkare med flera års erfarenhet från infektionsmedicinskt, smittskydds-, vårdhygieniskt- eller kliniskt mikrobiologiskt arbete? Vill du arbeta som expertstöd inom ett eller flera av våra områden? Folkhälsomyndigheten söker
nu flera erfarna specialistläkare och beroende på din kompetens och ditt intresse kan innehållet i tjänsten anpassas.
Mer information hittas på myndighetens hemsida.  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2021-06-08 av Martin Sundqvist  


2024-03-01 12:36
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman