Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (879)  
Digitala lunchföreläsningar från Genomic Medicine Sweden
Lunchseminarium: Helgenomanalys vid sällsynta diagnoser ger stor patientnytta
10 september, 2021 | Digitalt

Lunchseminarium: Precisionsmedicin standard vid flera hematologiska sjukdomar
24 september, 2021 | Digitalt

Lunchseminarium: Molekylär patologi – nyckeln till målinriktad cancerbehandling
8 oktober, 2021 | Digitalt

Lunchseminarium: Precisionsmedicin kan bli viktig även vid komplexa sjukdomar
15 oktober, 2021 | Digitalt

Lunchseminarium: Farmakogenomik – individuell anpassning av läkemedel och dos
22 oktober, 2021 | Digitalt

Lunchseminarium: Precisionsdiagnostik inom klinisk mikrobiologi
12 november, 2021 | Digitalt

Lunchseminarium: Genomic Medicine Sweden – initiativ för brett införande
26 november, 2021 | Digitalt

Lunchseminarium: Stor potential när genomikdata kan implementeras i klinisk rutin
10 december, 2021 | Digitalt  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2021-08-25 av Åsa Gylfe  


2024-03-01 14:09
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman