Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (883)  
Nu kan du söka FKM:s resestipendier
Det är nu öppet för ansökan om resestipendium från FKM. Stipendierna är på max 5000 kr, är avsedda för medlemmar i FKM och kan användas för aktivt deltagande i konferenser med presentation av forskningsresultat. Stipendium kan sökas för konferensavgift, resa och boende. Det är också möjligt att söka bidrag till kursavgift för digital kurs.  

Mer information: Länk

Kontaktperson: tobias.allander@sll.se
« Tillbaka
Inlagt 2021-08-31 av Ingvar Eliasson  


2024-02-24 09:41
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman