Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (887)  
Nya remisser
Flera nya remisser har kommit till FKM, hjälp gärna till att svara på dem. Du hittar dem på mikrobiologi.net se länk.
Bland annat nya kunskapsstöd från Kunskapsstyrd vård om ögoninfektioner och vårdhygieniskt arbete, även en remiss från socialstyrelsen om nya föreskrifter för särskilt förordnande att utöva läkaryrket.
Sicka synpunkter till asa.gylfe@umu.se så kan jag samordna svar från FKM (det går att svara direkt också)  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2021-09-23 av Åsa Gylfe  


2024-03-01 12:41
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman