Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (888)  
Remiss av Promemoria utkast av lagrådsremiss Nya regler för organdonation
SLS har fått en lagrådsremiss på remiss från Socialdepartementet om nya regler för organdonation. Skicka ev. synpunkter senast den 8 nov, se länk.  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2021-10-05 av Åsa Gylfe  


2024-03-05 16:06
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman