Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (905)  
Abstract submission till vårmötet/infektionsveckan öppnar 1/1-22
Ett viktigt inslag i programmet för mikrobiologiskt vårmöte/infektionsveckan är deltagarnas presentationer. Vi välkomnar därför vetenskapliga sammanfattningar (abstracts) utifrån alla tänkbara aspekter av mikrobiologi och infektionssjukdomar. Forskningsprojekt, men även utvecklingsprojekt och kvalitetsarbeten kan presenteras i denna form. För att skapa ett bra kontaktnät uppmanar vi också till att presentera metodvalideringar och större verifieringar. Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör ett utmärkt forum för att presentera det vetenskapliga arbete som numera ingår i specialistutbildningen.

Alla som har anknytning till infektion eller mikrobiologi är välkomna att skicka in sina bidrag oavsett om man är medlem i någon av de fem arrangerade föreningarna eller ej. Den som skickar in ett abstract skall dock ha gjort en betydande del i det projekt som presenteras. Det förutsätts även att inskickande författare/huvudförfattaren också deltar och presenterar sitt arbete vid mötets gemensamma postersession onsdagen den 11 maj 2022, alternativt vid sessionerna med fria föredrag, ifall abstracten väljs ut till muntlig presentation.

Inskickade arbeten behöver inte vara i ”original”, t ex. kan en presentation eller en poster som presenterat vid ett större internationellt möte återanvändas.

Abstracten kommer att bedömas av representanter från föreningarnas styrelser. I samband med detta avgörs det också vilka som ska erbjudas att presenteras som muntligt och vilka som bör presenteras som poster.

Registreringen för abstracts öppnar den 1 januari och stänger den 28 februari 2022. Observera att inlämningstiden inte kommer att förlängas.
Abstract får vara max 350 ord och bör i första hand vara på svenska även om engelska accepteras. Vinnaren av posterpriset får 2000 kronor!

Vetenskaplig kommitté:

Mia Furebring, SILF
Åsa Gylfe, FKM
Johanna Pettersson Viir, IFIS
Per-Eric Lindgren, SFM
Camilla Lagheden, RFM  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2021-12-17 av Åsa Gylfe  


2024-03-01 12:17
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman