Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (907)  
God Jul och Gott nytt år!

Ytterligare ett år av oerhört mycket arbete för många av oss börjar nu gå mot sitt slut. Klinisk mikrobiologi är verkligen i fokus. Betydelsen av alla insatser som görs av FKMs medlemmar under pandemin kan inte underskattas. Jag vill verkligen passa på att tacka alla för era insatser inom diagnostik av och forskning kring covid-19 men också allt arbete med att upprätthålla en högkvalitativ mikrobiologisk diagnostik för svensk sjukvård. Helt fantastiskt!

Vad gör vi inom FKM då? Naturligtvis har stort fokus under året legat på pandemin. Pandemin har visat på flera luckor i den nationella samordningen och pandemiberedskapen. Under hösten har FKM försökt bidra genom att på Chefs- och professorsmötet fokusera på framtida pandemiberedskap och kliniskt mikrobiologiska laboratoriers roll i denna. Vi har också arbetat med behovet av en nationell infrastruktur för remiss och svarshantering mellan laboratorierna och en gemensam svarsdatabas för mikrobiologiska svar. Socialstyrelsen har i somras fått ett regeringsuppdrag för att stärka den nationella samordningen kring sjukvårdsdata och genom kontakter med FKMs Informatikutskott så har de under hösten visat intresse för kliniskt mikrobiologiska data vilket är positivt. Vidare har vi oförtrutet jobbat med att få Folkhälsomyndigheten att meddela labben lite innan nya testrekommendationer införs. Det blir lite bättre och bättre men det är en bit kvar. Jag vill här också passa på att lyfta fram samarbetet mellan laboratorierna vad gäller att dela verifieringar och erfarenheter med varandra under pandemin. Mycket bra samarbeten.

Under hösten har vi också jobbat med det vetenskapliga arbetet i föreningen. Infektionsveckan/Mikrobiologiskt vårmöte genomfördes digitalt i september och i november var FKM med och ordnade det andra State of the Art Covid-19. Stort tack till Uppsalagänget som jobbade hårt med Vårmötet och alla som bidrog till att State of the Art Covid-19 kunde genomföras. Utbildningsutskottet arbetar vidare inom utbildningsfrågorna både för ST-läkare och specialister och jag vill passa på att slå ett slag för den nya Europeiska specialisttentamen i Klinisk Mikrobiologi som anordnas av UEMS. För er som är i slutet av ST eller nyblivna specialister passar denna examination utmärkt.

Som ordförande i FKM så har jag, med stöd av styrelsen, under året försökt påverka förutsättningarna för Klinisk mikrobiologi på flera sätt. I början av sommaren så samordnade FKM ett brev från samtliga laboratoriemedicinska specialiteter till Socialminister Lena Hallengren kring effekterna av den nya IVDR förordningen. Vidare så skickade jag i september 2021 en anmälan till IVO baserad på de oroande rapporter jag fick från medlemmarna i Skåne. Verksamhetschefen Ingvar Eliasson hade under det senaste året vid åtminstone två tillfällen blivit fråntagen sina befogenheter när han stod upp för medicinsk kvalitet i diagnostiken. Jag vill verkligen uppmana er alla att vara vaksamma på de tendenser till förminskande av det medicinska kunnandet som finns inom många laboratoriemedicinska organisationer och insistera på att klinisk mikrobiologi inte är en specialitet som kan fragmenteras utan att det får konsekvenser för den medicinska säkerheten.

Jag hoppas att vi under 2022 har möjlighet att träffas igen på riktigt vid Infektionsveckan/Mikrobiologiskt vårmöte i Stockholm 10-13 maj och att ni alla får en välförtjänt vila under de kommande helgerna!

God Jul och Gott nytt 2022!
Martin Sundqvist
Ordförande FKM


 

Kontaktperson: martin.sundqvist@regionorebrolan.se
« Tillbaka
Inlagt 2021-12-22 av Martin Sundqvist  


2024-03-01 12:57
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman