Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (911)  
ST-kurs i resistensbestämning i Växjö 29 - 30 Mars
ST-kurs i resistensbestämning, 29-30 mars, 2022, Växjö
Kl 11 dag 1 - 13.00 dag 2.
Självkostnadspris för mat. Ni bokar, ordnar och betalar själva resa och övernattning.


Anmäl ert deltagande till Gunnar Kahlmeter (gunnar.kahlmeter@kronoberg.se) senast 18 Februari.
13 personer finns redan på listan av det skälet att man anmält sig till den kurs 2021 som blev inställd och alla 13 har nu tackat JA. Det finns plats till minst 10 -15 personer ytterligare.

Vi förutsätter att ni är fullvaccinerade och bekväma med att resa.
Skulle situationen förvärras och det blir omöjligt att genomföra kursen förflyttas den till nätet. Vi kommer inte att erbjuda hybrid, det blir antingen eller.

Prel program våren 2022
Dag 0 Förberedelse inför dagarna:
Bli familjär med EUCASTs hemsida. Studera EUCAST tutorials och publicerade zoominarier (www.eucast.org)
Studera ett antal MIC- och zondistributioner (välj en eller två bakterier som intresserar er särskilt eller en grupp antibiotika)
Sammanställ ert laboratoriums interna QC data för en QC-stam och ett antibiotikum över de senaste 2 åren. Om ni är två från samma lab, välj var sin. Den som regelbundet använder en gradienttest i rutinen, Vitek2 i rutinen (osv) sammanställer QC data för denna metod.
Dag 1
10:00 – 11:00 FIKA! Presentation av deltagare, allmän diskussion av resistensbestämning på era lab.
11:00 – 11:30 Allmän bakgrund, resistensbestämning och EUCASTs hemsida (GK)
11.30 – 12:00 Referensmetodik i resistensbestämning
12.00 – 13.00 Lunch på ”4 krogar”
13:00 – 13:30 Lappdiffusion och relationen mellan MIC och zon (EM)
13.30 – 14.00 För- och nackdelar med olika surrogatmetoder (lappdiffusion, gradienttester, semiautomatiserade) (GK)
14.00 – 14.30 Kvalitetssäkring (JÅ)
14.30 – 15:00 FIKA, diskussion och frågestund
15:00 – 15.30 Material för resistensbestämning – spelar det nån roll var jag köper min buljong, min agar eller mina lappar (JÅ)
15:30 – 16:00 MIC-värdets betydelse och användbarhet och hur förhåller man sig till en kollega som tror MIC är lösningen på problemet (GK)
16:00 – 16.30 Lappdiffusion av snabbväxande anaeroba bakterier (GK eller EM eller JÅ)
16.30 - 17:15 Hur hanterar vi udda mikroorganismer – Burkholderia pseudomallei,
Vibrio species, Corynebacterium diphtheriae,
Nocardiae m fl (OK, JÅ, PR)
17.15 – 18.00 After work (bubbel, nötter, och diskussion)
19:00 – ??? MIDDAG!
Dag 2
08:00 – 08:30 Vildtypsdistributioner och ECOFF (GK)
08:30 – 09:30 RAST-metoden (EJ, PR)
09:30 – 10:00 Nya SIR-definitioner och ATU – konsekvenser i klinik och på lab (GK)
10.00 – 10.30 FIKA, diskussion och frågestund (önskningar)
10:30 – 11.15 Alternativa metoder för AST (OE)
11:15 – 11:30 EUCAST development laboratory – pågående project (EM)
11.30 – 12.00 Referenslabsfunktionen (GK)
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: gunnar.kahlmeter@kronoberg.se
« Tillbaka
Inlagt 2022-01-12 av Gunnar Kahlmeter  


2024-03-01 14:01
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman