Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (914)  
Ung? Sök gratis avgift till ECCMID och 500 € till resa och boende innan 10/2
Är du högst 40 år, Young Scientist Member i ESCMID och skickar in ett abstract till ECCMID? Då kan du ansöka om att få gratis mötesavgift (på plats eller digitalt) och 500 € till resa och boende (om du deltar i Lisabon).
Om du väljs ut kommer du att få registrera dig till mötet på en särskild länk utan avgift. Ersättningen för resa och boende (max 500 €) betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitton.

Skicka ansökan i fri text som mail till tobias.allander@sll.se
Skicka med intyg från chef samt abstract och meddelande om att abstractet är inskickat/accepterat (om du har fått besked).
Skicka med medlemsbevis (skärmklipp) som visar att du är Young Scientist Member i ESCMID.
Ange ditt födelsedatum och medlemsnummer i ESCMID.

Deadline 10 februari

Accepterat abstract prioriteras men för ansökan räcker det att ha skickat in ett abstract. Det går att skicka in abstract igen under 2-16/2.
Länk

FKM är medlemsförening i ESCMID och får utse en stipendiat som ESCMIDs betalar för.
Ansvarig: Tobias Allander, vice ordf, stipendieansvarig, tobias.allander@sll.se  

Kontaktperson: tobias.allander@sll.se
« Tillbaka
Inlagt 2022-01-28 av Åsa Gylfe  


2024-03-05 15:07
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman