Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (925)  
SK kurs: Biorisker vid mikrobiologiska laboratorier
SK kurs: Biorisker vid mikrobiologiska laboratorier.

Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap om hantering av biorisker vid mikrobiologiska laboratorier. Deltagarna kommer att få en allmän introduktion till kunskapsfältet om biosäkerhet och bioskydd samt praktiskt tillämpbar kunskap om riskbedömning av olika provmaterial och skyddsåtgärder som kan tillämpas för att förhindra laboratorieassocierad smittspridning.
Kursen går 6-8 september 2022 i Solna, Stockholm.

Ansökningsperiod: Andra halvan av mars till och med den 1 maj 2022.

Antal kursplatser: 35
Turordning: Rak turordning
Prioriterade målgrupper: Klinisk mikrobiologi
Kursnummer: 22.8.02.1 i Socialstyrelsens kurskatalog, se länk.  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2022-02-14 av Naieya Eriksson  


2024-02-24 10:43
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman