Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (930)  
Workshop Riskbedömning och hantering av biorisker vid laboratorier
Under mikrobiologiskt vårmöte-infektionsveckan 2022 erbjuds en workshop i Riskbedömning och hantering av biorisker vid laboratorier. Den leds av Åsa Björndal och Joakim Wistedt som arbetar med biosäkerhetsfrågor på Folkhälsomyndigheten. Workshopen ges endast på plats i Stockholm. Anmälan sker vid registrering till mötet. Workshopen ges tisdag 10/5 kl 8.30-12.15 och riktar sig till alla som arbetar på laboratorium och är delaktiga i bioriskbedömningar.

En fungerande process för riskhantering är grundläggande för att göra arbetet vid laboratorier så säkert som möjligt för personal och omgivning. Riskbedömningen är en förutsättning för att göra riskhanteringen rationell och ändamålsenlig.

Workshopen har som målsättning att ge deltagarna en övergripande bild av de centrala delarna i riskhanteringsprocessen. Särskilt fokus kommer läggas på riskbedömningssteget; från riskidentifiering och riskanalys till riskvärdering. Kunskapen syftar till att ge deltagarna stöd i det fortsatta arbetet med riskhantering i den egna verksamheten. Workshopen inleds med föreläsningar om de olika stegen i riskhanteringsprocessen följt av gruppövningar i vilka deltagarna får öva på att göra dokumenterade riskbedömningar. Workshopen vänder sig till personal på mikrobiologiska laboratorier som är delaktiga i den lokala riskbedömningen, exempelvis biomedicinska analytiker, mikrobiologer och specialistläkare.  

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2022-02-22 av Åsa Gylfe  


2024-03-05 16:02
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman