Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (948)  
RAF ST-läkar stipendiat 2022-2023
Nu är det hög tid att ansöka om att bli FKMs ST-läkarstipendiat i Referensgruppen för Antibiotikafrågor för läsåret 2022-2023.
Som stipendiat i RAF deltar du i RAFs möten och fortlöpande arbete under året och gör också ett mindre (eller större) projekt relaterat till antibiotika.

Skicka din ansökan senast 220509 till Tobias Allander tobias.allander@sll.se.

Ansökan ska innehålla:
Namn
Var du arbetar som ST-läkare
Hur lång tid du har kvar på din ST
Att du intygar att din verksamhetschef är informerad och kommer erbjuda tid för möten och RAF-arbete.
Skriv gärna också två rader om varför du vill delta i RAFs möten under det kommande året.
I mejlets Titel skriver du "RAF-STIPENDIAT 2022-2023"

Om det är många som söker så kommer den som har kort tid kvar på sin ST att beredas företräde och om det finns flera i den gruppen kommer vi lotta vem som får erbjudande om platsen. Besked lämnas i slutet av maj månad.

Martin Sundqvist
Ordförande, FKM  

Kontaktperson: tobias.allander@sll.se
« Tillbaka
Inlagt 2022-04-23 av Martin Sundqvist  


2024-02-24 09:24
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman