Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (954)  
Verksamhetsberättelsen -missa inte årsmötet 10/5
Nu finns verksamhetsberättelsen att läsa här på hemsidan under dokument/verksamhetsberättelser (se länken längst ner)
Missa inte årsmötet i Stockholm imorgon!

2022-05-10 till 2022-05-10
Sune Bergströms Aula J3:07, Karolinska Universitetssjukhuset, Solnavägen 30, Solna
Kallade: Medlemmar i Föreningen för Klinisk Mikrobiologi
Lokal: Sune Bergströms Aula J3:07, Karolinska Universitetssjukhuset, Solnavägen 30, Solna.
Tidpunkt: Tisdagen den 10 maj 2021, kl 17:15-18:30

Dagordning

Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Föredragningslistan fastställs
3. Val av justeringsperson
4. Val av rösträknare
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Årsberättelse och ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2021
8. Revisionsberättelsen
9. Styrelsens ansvarsfrihet efterfrågas
10. Fastställande av årsavgift för 2023
11. Val av styrelse för 2022-2023: valberedningen
ordförande, ledamöter, svensk redaktör för APMIS
12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
13. Val av representant och suppleant till Svenska läkaresällskapets fullmäktige för två år
14. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande
15. Styrelsen redovisar nya medlemmar
Medlemmarnas förslag till hedersmedlemmar inför årsmötet 2023
16. Information från styrelsen
Utbildning/kurser, arbetsgrupp om sjukhusmikrobiolog, kommande möten, övrig information
16. Medlemmarnas förslag på verksamhet 2022/2023
17. Mikrobiologi.net
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas

Välkomna!
Åsa Gylfe Vetenskaplig sekreterare, FKM
 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2022-05-09 av Åsa Gylfe  


2024-03-05 15:11
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman