Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (959)  
Position vakant - ledamot i Referensgrupp för nationella vaccinationsprogram - Folkhälsomyndigheten
Föreningen för klinisk mikrobiologi (FKM) söker en ordinarie ledamot samt en ersättare för att representera FKM i Folkhälsomyndighetens Referensgrupp för nationella vaccinationsprogram.

Referensgruppen har till uppgift att:
• stödja Folkhälsomyndigheten i arbetet att identifiera behov av förändringar av nationella vaccinationsprogram, t.ex. avseende introduktion av nya sjukdomar, antal doser, dosintervall, ålders- och riskgrupper,
• ge förslag på prioritering till Folkhälsomyndigheten av vilka förslag till ändringar av nationella vaccinationsprogram som bör utredas först,
• lämna synpunkter på det underlag och förslag till rekommendationer som Folkhälsomyndighetens arbetsgrupp för aktuell vaccinsjukdom tagit fram, så att alla relevanta aspekter belyses,
• främja förankringen av myndighetens arbete vad gäller nationella vaccinationsprogram.

Referensgruppen är rådgivande och har ingen beslutande roll. Den består av representanter från vården och myndigheter och ska spegla den bredd och de olika funktioner som berörs av vaccinationsprogram i landet. Gruppen sammanträder minst två gånger per år.

Skicka in en ansökan med en kort kompetensbeskrivning och motivering för vad som gör dig intresserad och lämpad för detta uppdrag, samt komplettera med ditt CV till fkm@mikrobiologi.net. Ansökan skall vara FKM tillhanda senast 30/8-22.
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: fkm@mikrobiologi.net
« Tillbaka
Inlagt 2022-06-08 av Christina Larsson  


2024-03-01 11:29
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman