Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (961)  
Remiss anmälningsplikt för rotavirusinfektion svar senast 16/6
Dnr: 02179-2022
Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på Folkhälsomyndighetens förslag till ändring av myndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall. I det förslag som nu remitteras föreslås att rotavirusinfektion endast ska anmälas av läkare vid ett mikrobiologiskt laboratorium eller av den som är ansvarig för ett sådant laboratorium. OBS kort remisstid 16/6, se missiv.

Folkhälsomyndigheten söker även 2-3 representanter för mikrobiologiska laboratorier som kan hjälpa dem se till att anmälningsformuläret för rotavirusinfektion i SmiNet3 blir adekvat. Vänligen återkom till helene.englund@folkhalsomyndigheten och sminet@folkhalsomyndigheten.se om ni kan hjälpa till.  

Mer information: Länk

Kontaktperson: helene.englund@folkhalsomyndigheten
« Tillbaka
Inlagt 2022-06-10 av Åsa Gylfe  


2024-03-01 10:56
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman