Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (968)  
Sex nya SIS-remisser hjälp att svara önskas
SIS har skickat sex remisser till förslag på nya standarder för virucidal handdesinfektion, sterilisering med fuktig värme, provmetod för ytdesinfektion, förpackningar som ska steriliseras och kirurgiska implantat.
FKM önskar hjälp att besvara remisserna. Förslagen till standarder omfattas av upphovsrättslagen. Kontakta FKM asa.gylfe@umu.se för att få tillgång till dem. Svar olika datum mellan 25/10 - 30/11.
Remisstexterna finns på länken.  

Mer information: Länk

Kontaktperson: asa.gylfe@umu.se
« Tillbaka
Inlagt 2022-10-04 av Åsa Gylfe  


2022-11-28 18:30
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman