Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (977)  
Sök FKMs resestipendium upp till 10 000 kr, sök 23/11 eller 2/1
FKMs styrelse har inte fått några ansökningar om resestipendium i år. Allt har blivit dyrt och styrelsen beslutade att höja maxbeloppet till 10 000 kr. Vi hoppas att fler vill söka när det finns chans att täcka större del av den totala kostnaden.

Resestipendier från FKM kan sökas löpande under hela året och behandlas vid nästkommande styrelsemöte som är snart, så skicka ansökan senast 23/11! Nästa chans är 2/1.

Stipendierna är på max 10000 kr, är avsedda för medlemmar i FKM och kan användas för aktivt deltagande i konferenser med presentation av forskningsresultat. Stipendium kan sökas för konferensavgift, resa och boende. Det är också möjligt att söka bidrag till kursavgift för digital kurs.  

Mer information: Länk

Kontaktperson: asa.gylfe@umu.se
« Tillbaka
Inlagt 2022-11-20 av Åsa Gylfe  


2024-02-24 11:34
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman