Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (978)  
Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) önskar adjungera yngre läkare
Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) önskar adjungera yngre läkare som arbetar med mikrobiologi, med erfarenhet av och intresse för antiviral terapi, och/eller virologisk diagnostik som har betydelse för antiviral terapi, för adjungering till gruppen.
Skicka in en ansökan med en kort kompetensbeskrivning och motivering för vad som gör dig intresserad och lämpad för detta uppdrag, samt komplettera med ditt CV till fkm@mikrobiologi.net. Ansökan skall vara FKM tillhanda senast 9/1-23.
 

Kontaktperson: fkm@mikrobiologi.net
« Tillbaka
Inlagt 2022-11-23 av Christina Larsson  


2023-03-20 12:49
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman