Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (987)  
Vill du delta i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete? - Ny chans
Föreningen för klinisk mikrobiologi har ombetts nominera två kandidater till Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete, och söker intresserade kandidater. Folkhälsomyndigheten har sedan början av 2015 en samverkansgrupp för Stramaarbete inrättad vid myndigheten. Syftet är att ha en grupp som representerar externa aktörer med koppling till arbetet med antibiotikaresistens och fortsatt tillgång till effektiva antibiotika, vilka ska säkerställa intressentperspektivet i myndighetens arbete med frågor inom området, samt främja den lokala förankringen av myndighetens arbete. För att säkerställa kontinuitet och samtidigt stimulera nyrekrytering ska hälften av gruppens ledamöter nomineras och beslutas vartannat år. En ledamot tillsätts för en period på två år och omval är möjligt upp till max fyra mandatperioder. Föreningen för klinisk mikrobiologi har representerats av Christina Åhrén som nu avslutar sitt uppdrag. Frågor om uppdraget kan ställas till stephan.stenmark@folkhalsomyndigheten.se
Skicka din anmälan till fkm@mikrobiologi.net senast 23-01-31. Skicka med ditt CV och beskriv varför du är intresserad av uppdraget.  

Kontaktperson: fkm@mikrobiologi.net
« Tillbaka
Inlagt 2023-01-09 av Tobias Allander  


2024-03-05 16:08
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman