Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (989)  
Nya remisser
Det har kommit ett nya remisser: Ett lagförslag från regeringen som berör biobanker. Två remisser från SIS, en om ytdesinfektion och en lite udda: "Facility Management — Vägledning om akut hantering av förebyggande av epidemier på arbetsplatsen". Maila Åsa Gylfe om du vill svara på någon av dem för FKMs räkning.
RAF har samlat in synpunkter inför uppdatering av "Minimiurval för resistensövervakning" och "Minimiurval för resistensbesked"  

Mer information: Länk

Kontaktperson: asa.gylfe@umu.se
« Tillbaka
Inlagt 2023-01-11 av Åsa Gylfe  


2024-03-05 14:39
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman