Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (999)  
Sök FKMs resestipendium senast 16/3 eller 16/5 upp till 10 000 kr
Som medlem kan du söka FKM:s resestipendier! Passa på att skicka abstract till mikrobiologisk vårmöte/infektionsveckan så kan du söka resestipendium.

Stipendierna är på max 10 000 kr, är avsedda för medlemmar i FKM och kan användas för aktivt deltagande i konferenser med presentation av forskningsresultat. Stipendium kan sökas för konferensavgift, resa och boende.

Ansökan

Skicka ansökan i fri text som mejl till FKM:s styrelse: fkm@mikrobiologi.net
Stipendieansvarig är Åsa Gylfe, vetenskaplig sekreterare i FKM: asa.gylfe@umu.se

Skicka med intyg från chef samt abstract och i förekommande fall meddelande om accepterat abstract. Ange också hur stipendiet ska betalas ut om det beviljas. I ansökan ska det framgå vilket möte som ansökan gäller och vad pengarna ska användas till (med angivna belopp för konferensavgift mm).

Deadline

Ansökan om resestipendier bedöms vid varje styrelsemöte. Styrelsen sammanträder vanligen fem gånger per år under tiden augusti till maj. Deadline för att ansökan ska kunna bedömas är en vecka före styrelsemöte, annars bedöms ansökan vid nästföljande möte. Kommande deadline är 16/3 och 16/5.

Stipendierna är utfärdade av Föreningen för Klinisk Mikrobiologi, som avsätter medel för dessa stipendier.  

Mer information: Länk

Kontaktperson: fkm@mikrobiologi.net
« Tillbaka
Inlagt 2023-02-09 av Åsa Gylfe  


2024-03-05 14:39
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman