Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (915)  
Ansök om resestipendium deadline 24/3 för vårens konferenser
Missa inte att söka FKM:s resestipendier. Stipendierna är på max 5000 kr, är avsedda för medlemmar i FKM och kan användas för aktivt deltagande i konferenser med presentation av forskningsresultat. Stipendium kan sökas för konferensavgift, resa och boende. Det är också möjligt att söka bidrag till kursavgift för digital kurs.

Ansökningar bedöms vid varje styrelsemöte. Deadline för ansökan om stipendium till vårens möten, exempelvis ECCMID eller infektionsveckan/vårmötet är 24/3, för sommarens möten är deadline 3/5.

Skicka ansökan i fri text som mail till tobias.allander@sll.se
Skicka med intyg från chef samt abstract och meddelande om att abstract är inskickat/accepterat. Ange också i ansökan hur stipendiet ska betalas ut om det beviljas. I ansökan ska det framgå vilket möte som ansökan gäller, vad pengarna ska användas till (med angivna belopp för konferensavgift mm).

Utfärdat av Föreningen för Klinisk Mikrobiologi, som avsätter medel för dessa stipendier.

Ansvarig: Tobias Allander, vice ordf, stipendieansvarig. tobias.allander@sll.se
 

Mer information: Länk

Kontaktperson: tobias.allander@sll.se
« Tillbaka
Inlagt 2022-01-28 av Åsa Gylfe  


2024-03-05 15:23
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman